Ներբեռնման կենտրոն

Դուք կարող եք գտնել և ներբեռնել փաստաթղթերը հետևյալ կերպ
HENGKO Ներբեռնման կենտրոն

ԿԱՏԱԼՈԳ

 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ

 

ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ԾՐԱԳՐԵՐ

 

Կորպորատիվ

HT400 series Բարձր ջերմաստիճանի և խոնավության հաղորդիչ
HK-J9A100/200 Series Data Logger

Ջերմաստիճանի խոնավության սենսորների համար

 
Հոգեմետր Թերմո-հիգրոմետր